سوالات متداول

سوالات متداول

در مجموعه اکسیر با هروزه تعداد زیادی تماس در مورد سوالات مشخصی داریم که می توانید در زیر سوالات خود را پیدا کرده و جواب متانسب خود را دریافت کنید

اکسیر چیست؟

سوپر اپلیکیشن اکسیر اپ سرویسی هوشمند بر بستر اینترنت میباشد که با به ارمغان آوردن سرویسهای مختلف در کنار گیمی فکشن تجربهای نو را برای کاربران خود ایجاد میکند.

اکسیر چیست؟

سوپر اپلیکیشن اکسیر اپ سرویسی هوشمند بر بستر اینترنت میباشد که با به ارمغان آوردن سرویسهای مختلف در کنار گیمی فکشن تجربهای نو را برای کاربران خود ایجاد میکند.